pl en de

Czas na Młodych - rekrutacja do projektu o polityce na rzecz młodzieży

Przedsięwzięcie podejmuje tematy standardów stanowienia prawa oraz polityki na rzecz młodych. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 spotkań – debat z prawnikami oraz politykami szczebla samorządowego oraz krajowego reprezentującymi spektrum poglądów politycznych. Uczestnicy poprzez debaty (w tym debatę oksfordzką), warsztaty i spotkania nawiążą nowe kontakty, rozwiną kompetencje i wypracują rekomendacje dotyczące polityki na rzecz młodych ludzi na szczeblu samorządowym i krajowym.

Kogo zapraszamy do udziału w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby w wieku od 16 do 30 lat, zainteresowane sprawami publicznymi, a w szczególności polityką na rzecz młodych ludzi, edukacją obywatelską i prawną. Chcemy stworzyć grupę ludzi, która będzie chętnie dyskutować o tym jak tworzyć i rozwijać strategie oraz programy dla młodych ludzi w polskich miastach i miasteczkach.

Szczególnie zapraszamy te osoby, które posiadają już doświadczenie w działalności społecznej i/lub politycznej:

  • liderów samorządów szkolnych i studenckich
  • członków młodzieżowych rad
  • organizacji młodzieżowych
  • organizacji studenckich

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Co zyskasz dzięki udziałowi w projekcie?

  • nauczysz się jak debatować i odpowiednio dobierać argumenty w dyskusji z politykami i urzędnikami
  • pozyskasz wiedzę o sposobach i metodach kształtowania polityk na różnych szczeblach władzy
  • dowiesz się jak diagnozować problemy i potrzeby społeczności lokalnej oraz w jaki sposób stworzyć adekwatną strategię działania
  • poznasz innych aktywnych, młodych liderów i rozwiniesz swoją sieć kontaktów

Działania w ramach projektu:

Wszystkie spotkania w ramach projektu zakładają dwa kluczowe elementy: pracę warsztatową oraz dyskusje z zaproszonymi ekspertami i politykami.

Warsztaty prowadzone będą przez zespół trenerski projektu (więcej informacji o trenerach poniżej).

Spotkanie 1: Integracja uczestników, wprowadzenie w ramy projektu oraz debata „Młodzi w samorządzie” – 30 marca 2019

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter integracyjny i wprowadzający do tematu projektu. Spotkanie będzie prowadzone metodami edukacji pozaformalnej, pozwoli na integrację uczestników i podzielenie się swoimi doświadczeniami.

W czasie spotkania odbędzie się także debata z samorządowcami na temat "Młodzi w samorządzie". Debata ta omawiać będzie główny problem - niewystarczającego zaangażowania młodych w sprawie lokalne i proces tworzenia polityk publicznych.

Spotkanie 2: Warsztaty, debata oksfordzka oraz dyskusja na temat polityki na rzecz młodzieży na szczeblu lokalnym  – 12-13 kwietnia 2019

W ramach wydarzenia zaproszeni eksperci oraz uczestnicy będą się dzielić między sobą wiedzą na temat roli stanowienia dobrego prawa w kształtowaniu polityki społecznej, otwartej na potrzeby ludzi młodych (zaproszenia zostaną skierowane m. in. do FRSE, MEN, PROM).

W drugiej części dnia odbędzie się debata oxfordzka na temat roli państwa w kształtowaniu polityki na rzecz młodzieży.

Drugiego dnia warsztatów wspólnie stworzymy przepis na udaną strategię polityki na rzecz młodzieży na poziomie lokalnym oraz poznamy dobre praktyki z innych krajów europejskich. Zaplanowana jest także dyskusja uczestników z zaproszonymi ekspertami w dziedzinie polityki na rzecz młodzieży oraz procesów tworzenia aktów prawa lokalnego.

Spotkanie 3: Seminarium na temat polityki na rzecz młodzieży na szczeblu krajowym – 18 maja 2019

W ramach warsztatów będziemy pracowali nad oceną i rekomendacjami w zakresie polityki na rzecz młodzieży na szczeblu krajowym.

Odbędzie się także debata z udziałem parlamentarzystów, polityków i urzędników szczebla centralnego (ministerstw) odpowiedzialnych za kreowanie i tworzenie polityki krajowej. Uczestnicy będą mieli okazję przedstawić im własne rekomendacje i wspólnie dyskutować nad możliwymi rozwiązaniami.

Spotkanie 4: Konferencja podsumowująca Open Space – 1 czerwca 2019

Finałowe spotkanie projektu posłuży debacie na temat najważniejszych wyzwań polityki na rzecz młodych ludzi w Polsce. Częścią spotkania będzie debata w formule Open Space, z udziałem zaproszonych gości – polityków i decydentów.

Za przebieg projektu odpowiedzialny jest zespół współpracowników Fundacji Państwo Prawa:

Karolina Pawlak

Absolwentka i przewodnicząca Warszawskiego Liceum im. Jacka Kuronia, obecnie studentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku Komunikacja Społeczna i PR. Przygodę z zaangażowaniem społecznym rozpoczęła już od najmłodszych lat. Swoją działalność społeczną przełożyła na działanie w prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola w latach 2017-2018. Umiejętności pracy w grupie i zarządzania projektami miała okazję uczyć się w pierwszej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, której trzecią odsłonę obecnie koordynuje z ramienia Fundacji Civis Polonus. Karolina Pawlak jest współautorką warsztatów pt. ”Ty też możesz działać - czyli jak funkcjonują Młodzieżowe Rady i Samorząd Uczniowski oraz jakie narzędzia daje nam miasto”, które do dnia dzisiejszego prowadzone są w różnych dzielnicach Warszawy.

Swoje pasje trenerskie rozwija w Fundacji Civis Polonus, gdzie specjalizuje się we wspieraniu i szkoleniu Młodzieżowych Rad oraz Samorządów Uczniowskich.

Kacper Chyła

Aktywista młodzieżowy od 2014 roku. Swoje działanie skupiał w znacznej części na Młodzieżowych Radach. W latach 2015-2019 był radnym Młodzieżowej Rady m.st Warszawy gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego. Absolwent pierwszej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. Swoją przygodę z samorządnością zaczynał w 2014 roku w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Ochota gdzie przez drugi rok trwania swojej kadencji był przewodniczącym. Po ukończeniu sprawowania mandatu MRDO otrzymał kolejny mandat z liceum do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola.

Prowadzi szkolenia dla młodzieżowych rad oraz samorządów uczniowskich z tematyki między innymi pracy w grupie czy działania i roli młodzieżowych rad. W ramach Młodzieżowej Rady m.st Warszawy współorganizował jedno z największych wydarzeń rady jakim jest Konferencja Samorządów Uczniowskich, z czego na tym samym evencie w latach 2018-2019 również prowadził warsztaty dla młodych. Obecnie współpracuje z Fundacją Civis Polonus.

Kuba Radzewicz

Trener i ekspert w obszarze edukacji obywatelskiej i polityki na rzecz młodzieży, posiadający niemal 10-letnie doświadczenie pracy w organizacjach młodzieżowych. Członek Zespołu Trenerskiego Programu Erasmus+ Młodzież, jako trener współpracownik m.in.: Fundacji Szkoła Liderów, Fundacji Civis Polonus, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Urzędów Marszałkowskich woj. śląskiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. Autor koncepcji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów.

W latach 2011-2015 był zaangażowany w pracę Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, a w latach 2013-2015 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu PROM, kierując organizacją zrzeszającą ponad 250.000 młodych ludzi na terenie Polski. W latach 2013-2017 koordynował prace programowe w Programie Politycznym Fundacji Szkoła Liderów.

FAQ:

1. Gdzie będą odbywać się warsztaty?

Wszystkie działania w ramach projektu będą odbywać się w Warszawie.

2. Czy trzeba mieć doświadczenie w działalności społecznej, aby uczestniczyć w projekcie?

Nie jest ono wymagane do udziału w projekcie, jakkolwiek jest bardzo mile widziane.

3. Kto jest organizatorem projektu?

Projekt prowadzi Fundacja Państwo Prawa – w ramach programu Erasmus +.

4. Czy trzeba brać udział we wszystkich spotkaniach projektowych?

Tak, projekt stanowi całość, dlatego zapraszamy do udziału w całym cyklu warsztatowym.

5. Czy udział w projekcie jest bezpłatny?

Tak, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu udziału w projekcie.

6. Czy udział w projekcie mogą wziąć tylko osoby mieszkające w Warszawie?

Nie, projekt jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, natomiast nie przewidujemy zwrotu kosztów podróży.

7. Jak mogę skontaktować się z organizatorami?

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać kontaktując się z Fundacją Państwo Prawa:

rekrutacja@panstwoprawa.eu / tel. +48 22 280 92 91