pl en de

Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego

Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego

19 - 20 października 2018r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Plac Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra

Organizatorzy:

 • Katedra Prawa Konstytucyjnego
 • Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • Katedra Organizacji Administracji Publicznej
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • Fundacja Państwo Prawa

Współpraca:

 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Komisja Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat Honorowy:

 • Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Lubuskiego
 • Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Wojewoda Lubuski
 • Prezydent Miasta Zielona Góra

Samorządy wspierające:

 • Żary
 • Żagań
 • Nowa Sól
 • Gubin

Patronat Medialny:

 • Przegląd Prawa Konstytucyjnego;
 • Studia Prawa Publicznego
 • Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka;
 • Deutsch - Polnische Juristen Zeitschrift

Program konferencji dostępny na stronie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.